U cilju humanizacije bolničkog liječenja djece u Hrvatskoj je 1999. godine pokrenuta volonterska aktivnost pod nazivom „Za osmijeh djeteta u bolnici„.

Nositelji akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici” su: Pedijatrijski odjel Opće bolnice Varaždin, Odsjek dječje kirurgije i Društvo ”Naša djeca”’ Varaždin s mnogobrojnim volonterima koji svakodnevno u popodnevnim satima odlaze na odjele Pedijatrije i Dječje kirurgije i tako uljepšavaju djeci boravak u bolnici. Volonteri su mlade osobe – srednjoškolci koji stručno znanje stječu na seminarima, edukacijom, ali i uz pomoć stručne literature. Svakodnevno odlaze bolesnoj djeci u svoje slobodno vrijeme, i što je najvažnije, svoju ljubav poklanjaju mališanima u bolnici sa željom da dijete tamo ne doživi stres, već da mu bolnica bude ugodna sredina u kojoj će brzo ozdraviti.

Uz primjenu suvremenih medicinskih standarda, svakom se djetetu pristupa kao pojedincu prema vlastitim potrebama te se omogućava svakodnevni posjet roditelja bolesnom djetetu i boravak roditelja uz bolesno dijete i preko noći.

Zadatak je volontera Društva ”Naša djeca” Varaždin osmisliti pedagoške i kulturno-zabavne sadržaje za djecu u bolnici, provoditi igru i aktivnost koju sama djeca odaberu i u njoj sudjeluju, ali i oplemenjivati bolnički ambijent..

Dječji odjel pedijatrije je 21. ožujka 2007. godine dobio prestižni naziv “Dječji bolnički odjel – prijatelj djece” i povelju “Za osmijeh djeteta u bolnici” koja je dodijeljena Društvu ”Naša djeca” Varaždin kao zahvala volonterima za sudjelovanje u akciji.

30.ožujka 2010. godine i Odsjek dječje kirurgije Opće bolnice Varaždin dobiva počasni naziv “Odsjek dječje kirurgije – prijatelj djece”, a Društvo ”Naša djeca” Varaždin za svoju volontersku angažiranost na odjelu dobiva povelju “Za osmijeh djeteta u bolnici” .

Veliko je to priznanje predanoj liječničkoj ekipi i medicinskim sestrama, kao i volonterima Društva ”Naša djeca” Varaždin u humanizaciji djece na oba dječja odjela u Općoj bolnici Varaždin.

 

Predbilježite se za naše radionice i igraonice


Predbilježite se na naš newsletter. Redovito šaljemo obavijesti, novosti i druge zabavne i korisne informacije.


    [wpgdprc "Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pohranu i rukovanje vašim podacima na ovoj web stranici."]