Što rade dječji forumi za prava djeteta u školi?

Obavljaju važnu dječju misiju u školi, svome gradu i u Društvu ”Naša djeca” Varaždin.

Zašto su forumaši važni u školi?

Jer su uključeni u sva zbivanja u svojoj školi, gradu, odlaze na susrete forumaša u Hrvatski Sabor, te na ljetne susrete forumaša.

Ostvaruju odgojno-humane zadatke

  • raspravljaju o svim važnim temama iz dječjeg života
  • pomažu svojim prijateljima u razredu, u školi, u gradu
  • pomažu i prijateljima koje nisu upoznali, ali znaju za njihove probleme

Forumaši se i zabavljaju

  • rješavaju pitalice, zagonetke, mozgalice
  • organiziraju susrete, izlete, zabavu

Djeco, učenici od 4. do 8. razreda,

Prijavite se za člana Dječjeg foruma svoje škole.

Sve o Dječjem forumu saznat ćete već na prvom susretu.

Članovi Dječjih foruma biraju se u Dječje gradsko vijeće svake godine povodom 20. studenoga – Dana Konvencije o pravima djeteta.

Svaka dječja aktivnost organizirana u Društvu ”Naša djeca” temelji se na Konvenciji UN o pravima djeteta. Konvenciju su proučavali članovi Dječjih foruma koji su bili organizirani u DND te na III., V. i VII. osnovnoj školi, članovi Dječjeg gradskog vijeća u kojem su predstavnici varaždinskih osnovnih škola i Centra za odgoj i obrazovanje ”Tomislav Špoljar”.


Dječje gradsko vijeće u Varaždinu

Dječje gradsko vijeće osnovano je 20.studenoga 2004. godine kao asocijacija Grada Varaždina, na inicijativu Društva ”Naša djeca” koje je preuzelo kompletnu brigu u ostvarivanju zamisli. Dječji gradski vijećnici redovito održavaju svoje sjednice i rade po zacrtanom programu rada. Svake godine, na Dan donošenja Konvencije UN o pravima djeteta, 20. studenoga, DGV bira novi saziv iz redova svih forumaša u gradu Varaždinu.
DGV imenuje i dječju gradonačelnicu (kasnije predsjednicu DGV) i zamjenicu/zamjenika.

Dječje gradsko vijeće uvodi u svoj rad parlaonice. Teme parlaonice su bile: obitelj je jedina funkcionalna, zagađivanja okoliša, mišljenja o životu slavnih, na teme iz obiteljskih odnosa roditelja i djece. Parlaonice su idealne za iznošenje mišljenja forumaša o pojedinim pitanjima iz života djece u gradu Varaždinu.

Najuspješniji projekt Dječjeg gradskog vijeća je Spot o dječjim pravima.

 

 

Predbilježite se za naše radionice i igraonice


Predbilježite se na naš newsletter. Redovito šaljemo obavijesti, novosti i druge zabavne i korisne informacije.


    [wpgdprc "Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pohranu i rukovanje vašim podacima na ovoj web stranici."]