ivanka

1. listopada 2023.

Upisi u novu 2023/2024 stvaralačku godinu! :)

1. listopada 2023.

U Društvu “Naša djeca” dobrodošli su i veliki i mali!

22. kolovoza 2022.

Upisi u novu stvaralačku godinu! :)

17. lipnja 2019.

Ljeto za sve

Utjecaj na psihomotorni razvoj, tjelesni razvoj, razvoj govora te spoznajnog govora, socio-emocionalni razvoj djeteta. Voditelj će planiranim aktivnostima koje će biti prilagođene dobi djeteta te njegovim interesima i potrebama poticati razvoj u svim nabrojanim aspektima.
14. svibnja 2019.

Baby igraonica (1. do 3. godine)

Utjecaj na psihomotorni razvoj, tjelesni razvoj, razvoj govora te spoznajnog govora, socio-emocionalni razvoj djeteta. Voditelj će planiranim aktivnostima koje će biti prilagođene dobi djeteta te njegovim interesima i potrebama poticati razvoj u svim nabrojanim aspektima.
13. svibnja 2019.

Igraonica za kikiće (3. do 5. godine)

Usavršavanje prirodnih oblika kretanja, razvoj fine motorike, razvoj spretnosti, brzine, okretnosti, snalažljivosti u prostoru, razvoj natjecateljskog duha. Približiti glazbu (sviranjem, pjevanjem voditelja, zajedničkim pjevanjem, vokalno instrumentalnim snimkama) i likovnu umjetnost djetetu te tako potaknuti njegove sposobnosti, talente, maštu. Uz prisustvo književnosti i dramatizacije proširiti djetetov vokabular, utjecati na razvoj govora te kreativnog izražavanja.
13. svibnja 2019.

Igraonica za predškolce

Priprema djece za pravu školu, razvoj govora, motorike i socijalizacija.Zadovoljenje djetetovih aktualnih razvojnih potreba i poticanje svih aspekata djetetova razvoja, utjecaj na djetetovu osobnost u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, omogućava stjecanje iskustva o međusobnim različitostima te upućivanje na osnovne moralne vrednote kulture i tradicije kojoj dijete pripada, upoznavanje sa osnovnim socijalnim vještinama, te stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj i uspješno uključivanje u program prvog razreda osnovne škole.
13. svibnja 2019.

Glazbena radionica pjevanja „Mali slavuji“

Glazbena radionica pjevanja „Mali slavuji“ djeluje u DND od 1992. godine. Polaznici su djeca od 5. godine života, osmoškolci, srednjoškolci i studenti. Njeguje se zabavna, rock i pop glazba, kajkavska popevka i višeglasno pjevanje. Pjevači redovito sudjeluju na smotrama Dječjeg stvaralaštva DND Hrvatske, na raznim festivalima dječje i zabavne glazbe gdje redovito postižu zapažene rezultate.
13. svibnja 2019.

Radionica sviranja gitare

Opis gitare, pravilna postava tijela i gitare, postava lijeve i desne ruke. Učenje tonova, ritamskih obrazaca, ljestvica, akorda i akordičkih progresija. Korištenje nota, tabulatura i akordičkih dijagrama. Sviranje jednostavnih melodija i pratnje, gitarski riff. Vježbe za tehniku lijeve i desne ruke, rad na svladavanju raznih sviračkih elemenata. Dur, mol. Pentatonika. Tehnika fingerstyle i pickstyle, strumming ritmovi, dixie akordi. Gitarski solo.