Radionice likovne umjetnosti

19. kolovoza 2019.

Likovna radionica

Ciljevi ove radionice su upoznavanje sa osnovnim likovnim pravcima, različitim likovnim tehnikama i njihovim pravilnim korištenjem. Zatim, razvijanje sposobnosti i vještina u likovnom izražavanju odnosno vizualnoj komunikaciji, poticanje djece ka spontanijem i kreativnijem razvijanju spoznajnih vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo kao i njihovo motiviranje za likovnim istraživanjem, hrabrenje znatiželje, vizualno - slikovne osjetljivosti ( razvijanje osjećaja za lijepo, umjetničko) i spontanog imaginativnog mišljenja te razvoj psihofizičkih funkcija djeteta (percepcije, pamćenja, mišljenja, mašte, interesa i volje).